Tổng hợp 36 phím tắt thường sử dụng trong excel mà nhất định ai cũng phải biết

Excel là phần mềm khá quen thuộc đối với mọi người, đặc biệt là với dân văn phòng, dân kế toán. Lưu ngay lại 36 PHÍM TẮT này để thao tác nhanh hơn trong công việc nhé!

Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel

 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ bảng tính trong
 • Ctrl + C: Sao chép (Copy)
 • Ctrl + V: Dán (Paste)
 • Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm
 • Ctrl + H: Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế
 • Ctrl + N: Tạo mới một bảng tính trắng
 • Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn
 • Ctrl + S: Lưu bảng tính
 • Ctrl + X: Cắt một nội dung đã chọn
 • Ctrl + Z: Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó
 • Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
 • Ctrl + *: Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại
 • Ctrl + F4: Đóng bảng tính
 • Alt + F4: Thoát Excel

Tổ hợp phím tắt Di chuyển trong Excel15.

 • Ctrl + Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
 • Ctrl + Home: Về ô đầu Worksheet (A1)
 • Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng
 • Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1
 • Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

Tổ hợp phím tắt định dạng trong Excel

 • Ctrl + B: Định dạng In đậm
 • Ctrl + I: Định dạng In nghiêng
 • Ctrl + U: Định dạng gạch chân
 • Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

Tổ hợp phím tắt thao tác với Ô, Dòng, Cột trong Excel

 • F2: Sửa nội dung trong ô
 • Ctrl + Spacebar: Chèn cột
 • Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Tổ hợp phím tắt thao tác với Sheet trong Excel

 • Ctrl + Tab, Ctrl + F6: Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở
 • Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước
 • Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp
 • Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại.
 • Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn
 • Ctrl + F2: Xem trước khi in

Đừng quên chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hay và bổ ích nhé!

XEM THÊM:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>