Rẻ rách hay giẻ rách?

Rẻ rách hay giẻ rách đây là hai từ mà nhiều người thường xuyên có sự nhầm lẫn do cách phát âm hơi giống nhau nên dẫn đến khi viết đã sai chính tả. Chính vì vậy, để giúp mọi người có thể phát âm lẫn viết đúng chính tả hai từ này thì bạn không nên bỏ qua bài viết dưới đây.

Phân biệt từ “Rẻ rách”

“Rẻ rách” là một danh từ để chỉ nghĩa cho lời nói hay lời nhận xét về một sự vật, nhân cách và tâm tính của con người. Ngoài ra, từ “Rẻ rách” còn mang một ý nghĩa nói đến sự khinh bỉ và bạn có thể bắt gặp nghĩa này ở các từ như rẻ rúng, rẻ mạt…Bạn có thể bắt gặp từ “Rẻ rách” trong đời sống hằng ngày qua các câu nói như  đồ “rẻ rách”, tính cách thật”rẻ rách”…

Phân biệt từ “Giẻ rách”

Còn phía từ “Giẻ rách” là từ dùng để chỉ một sự vật hay thứ gì đó không có giá trị,  không được sạch sẽ, lôi thôi, bẩn thỉu và được vứt bừa bãi không được coi trọng, để ý đến.  Ví dụ như từ đồ “Giẻ rách”,…

Có thể thấy hai từ này là đúng chính tả nếu nó được sử dụng đúng với ngữ cảnh, một trường hợp cụ thể gắn liền với nó.

Qua bài viết ở trên chúng tôi đã giúp bạn giải đáp được đâu là từ viết đúng chính tả của hai từ Rẻ rách hay giẻ rách. Hy vọng qua bài viết này Sau khi đọc mọi người đã có thể sử dụng hai từ này một cách chuẩn và đúng ngữ cảnh của nó để viết tiếng Việt đúng chính tả nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>