Sếp hay Xếp mới đúng? Cách phân biệt Sếp và Xếp

Sếp hay Xếp có gì khác nhau? Trong trường hợp nào thì ta nên dùng Sếp, trường hợp nào nên dùng Xếp? Tất cả sẽ được phân biệt và hướng dẫn sử dụng qua những chia sẻ sau để đảm bảo bạn có thể dùng từ đúng ngữ cảnh trong văn nói và văn viết chuẩn nhất.

Sếp và cách sử dụng sếp

Trong từ điển tiếng Việt bản chất là không có từ Sếp bởi đây là một từ ngoại lai có nguồn gốc từ tiếng Pháp thời kỳ đô hộ.

Ngày nay, trải qua bao nhiêu năm, Sếp vẫn còn được sử dụng với mục đích dùng để gọi những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đoàn thể… để thể hiện sự trang trọng.

Tuy nhiên từ này chỉ được sử dụng nhiều trong văn nói, giao tiếp thường ngày mà không được sử dụng trong văn bản.

Ví dụ: Trong văn nói bạn có thể sử “Sếp” để gọi giám đốc, trưởng phòng hay chủ tịch… nhưng trong văn viết thì bắt buộc phải viết đúng chức danh công việc.

Xếp và cách sử dụng xếp

Xếp là một từ đồng âm nhưng khác nghĩa và khác cách phát âm với Sếp. Về cơ bản tùy thuộc vào từng văn cảnh mà từ xếp lại có ý diễn đạt khác nhau. Cụ thể là:

  • Xếp được sử dụng làm động từ để chỉ hành động sắp xếp, kê, đặt các vật dụng, phân loại các tình huống vào đúng vị trí theo một trật tự nào đó: xếp đồ lên giá, xếp loại giỏi, xếp thứ tự…;
  • Ngoài ra xếp còn được dùng cho mục đích gác lại các công việc chưa giải quyết. Ví dụ: xếp việc này lại;
  • Trong nhiều trường hợp xếp còn được xem là một danh từ chỉ các vật dụng: một xếp vải, một xếp giấy…;

Qua những chia sẻ trên có thể thấy Sếp hay Xếp là hai từ hoàn toàn khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà bạn nên sử dụng sao cho phù hợp.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>