Tạo hiệu ứng chữ đặc biệt cho Facebook

Công cụ đơn giản sau đây sẽ giúp các bạn tạo hiệu ứng và nhúng emoticon để bài viết trên Facebook thêm sinh động và thu hút.

Nhúng nhanh Emoticon

Click 1 emoticon để nhúng nhanh vào bài viết

Cách tạo hiệu ứng

 1. Nhập bài viết
 2. Bôi đoạn văn bản cần tinh chỉnh rồi click vào nút tương ứng trên trình soạn thảo
  • 𝗕: in đậm
  • 𝘐: in nghiêng
  • 𝘽𝙄: in đậm và nghiêng
  • 𝒜: dùng font script
  • 𝓐: dùng fotn script in đậm
 3. Nhấn vào Copy để sao chép kết quả

Cách nhúng emoticon

 1. Nhập bài viết
 2. Click chuột vào vị trí cần nhúng emoticon
 3. Click vào biểu tượng Symbol hoặc Emoji để lựa chọn emoticon từ danh sách có sẵn