Cách tạo ảnh đại diện tạm thời trên Facebook

Bạn đã bao giờ vào Facebook và nhận thấy rằng ảnh đại diện của bạn bè đã thay đổi, kiểu như tuy vẫn giống ảnh gốc trước đây nhưng thêm nền cầu vồng chẳng hạn? Có một tính năng của Facebook cho phép người dùng thiết lập ảnh đại diện tạm thời. Khi muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhóm hoặc vì các nguyên nhân khác nhau hay chỉ đơn giản là thể hiện bản thân, người dùng có thể đặt ảnh đại diện tạm thời cho tài khoản Facebook của mình. Tính năng này được thiết dựa trên ý tưởng giúp người dùng có thể đặt ảnh tạm thời, nhưng sau một khoảng thời gian do người dùng đặt trước, hình đại diện này sẽ được tự động gỡ xuống và thay bằng hình trước đó. Điều này giúp tránh việc tấm ảnh ăn mừng “Ngày Thánh Patrick” trở thành ảnh đại diện vĩnh viễn của ai đó nếu người này quên không đổi lại sau khi đã hết “phiêu”. Continue reading