Nhận chức hay Nhậm chức

Nhận chức hay Nhậm chức mới là từ đúng? Chắc hẳn không ít người cảm thấy băn khoăn về vấn đề này. Hãy cùng chúng tôi đi giải nghĩa để biết được cách dùng từ nào mới chính xác nhé!

“Nhận chức” hay “Nhậm chức” thường được dùng trong thực tế?

Chúng ta thường thấy khi có sự thay đổi về bộ máy tổ chức, bổ nhiệm hoặc bầu các cán bộ vào vị trí lãnh đạo thì người ta thường nói là Ông (Bà) A, B nhận chức. Có lẽ bạn đã nghe rất quen từ nhận chức và nghĩ rằng nói như vậy là đúng. Nhưng cũng có người lại nói rằng nhậm chức mới chính xác. Điều đó dẫn đến băn khoăn cho người sử dụng từ không biết phải sử dụng như thế nào mới đúng.

“Nhận chức” hay “nhậm chức” là đúng?

Để biết nhận chức hay nhậm chức là đúng thì chúng ta cần đi giải nghĩa 2 từ này. Từ “nhậm” trong “nhậm chức” có nghĩa Hán Việt là gánh vác nhiệm vụ, công vụ. Còn từ “chức” có nghĩa là bổn phận, chức trách. Như vậy “Nhậm chức” sẽ mang nghĩa là gánh vác chức trách, nhiệm vụ mà cấp trên giao phó và cách dùng từ này là chính xác.

Đối với từ “nhận chức” thì theo nghĩa Hán Nôm thì “nhận” là nhận lấy, lĩnh lấy hay tiếp đón. Như vậy nhận chức ở đây hiểu là nhận chức vụ nhưng lại không diễn tả được trách nhiệm của người nhận đối với chức vụ đó. Còn theo nghĩa Hán Việt thì “nhận” là biết, nhìn, chịu hay bằng lòng. Do đó “nhận chức” sẽ không có ý nghĩa. Tựu chung lại theo cả nghĩa Hán Nôm và Hán Việt thì “nhận chức” đều không có nghĩa chính xác. Do vậy cách dùng “nhận chức” là sai.

Với những chia sẻ ở trên bạn đã biết được “nhậm chức” mới là cách dùng từ đúng. Hãy cùng tìm hiểu sự phong phú của Tiếng Việt và sử dụng từ cho chính xác nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>