Lời Chúc Mừng Năm Mới và Tết

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa

Lời chúc mừng dành cho gia đình

Năm 2019, con chúc cả gia đình mình một năm 𝓪𝓷 𝓴𝓱𝓪𝓷𝓰 và 𝓱𝓪̣𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓾́𝓬, một năm bình an về sức khỏe, thăng hoa về tiền bạc. 💛💓

Con mong rằng, mỗi 𝗺𝐮̀𝗮 𝘅𝘂𝐚̂𝗻 trôi qua con đều được gửi lời chúc đến 𝗺𝐞̣, con yêu 𝗺𝐞̣ nhiều lắm.

Chúc mẹ một mùa xuân tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc 🧡 và may mắn, vạn sự như ý, sống lâu 𝓽𝓻𝓪̆𝓶 𝓽𝓾𝓸̂̉𝓲 để tận hưởng niềm vui và mỗi năm mẹ lại đem 𝘮𝑢̀𝘢 𝘹𝘶𝑎̂𝘯 về cho 𝗴𝗶𝗮 đ𝐢̀𝗻𝗵.

Con kính chúc ba mẹ 𝘀𝐮̛́𝗰 𝗸𝗵𝐨̉𝗲 𝗱𝐨̂̀𝗶 𝗱𝐚̀𝗼, lúc nào cũng 𝘁𝐮̛𝐨̛𝗶 𝘁𝗿𝐞̉ như thời mới yêu. Mong nhà mình lúc nào cũng 𝗾𝘂𝐚̂𝘆 𝗾𝘂𝐚̂̀𝗻, chị em chúng con luôn được nghe 𝘁𝗶𝐞̂́𝗻𝗴 𝗰𝐮̛𝐨̛̀𝗶 đ𝐮̀𝗮 𝘃𝘂𝗶 𝘃𝐞̉ của 𝗯𝗮 𝗺𝐚́. 🧡🧡🧡

Một 𝓶𝓾̀𝓪 𝔁𝓾𝓪̂𝓷 mới đã đến, con kính chúc ba mẹ luôn 𝓴𝓱𝓸̉𝓮 𝓶𝓪̣𝓷𝓱, 𝓱𝓪̣𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓾́𝓬 bên chúng con và đón một năm mới 𝓪𝓷 𝓵𝓪̀𝓷𝓱, 𝓼𝓾𝓷𝓰 𝓽𝓾́𝓬, tràn ngập 𝓱𝓪̣𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓾́𝓬.

Lời chúc cho bạn bè, đồng nghiệp

Chúc năm mới ai cũng 𝗴𝗶𝐚̀𝘂 𝘁𝗼; Sức khỏe 𝗰𝗵𝐚̆̉𝗻𝗴 𝗹𝗼; Buồn bực 𝘅𝐞̂́𝗽 𝘅𝐨́; Khó khăn 𝗰𝗵𝘂𝘆𝐞̣̂𝗻 𝗻𝗵𝐨̉; Việc chạy 𝗿𝗼 𝗿𝗼; Không còn 𝗻𝗵𝐚̆𝗻 𝗻𝗵𝐨́; Muốn gì đ𝐮̛𝐨̛̣𝗰 đ𝐨́! 💟

Cung chúc tân niên 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓬𝓱𝓾̛̃ 𝓷𝓱𝓪̀𝓷; Chúc mừng gia quyến đ𝓪̣̆𝓷𝓰 𝓫𝓲̀𝓷𝓱 𝓪𝓷; Tân niên đem lại 𝓷𝓲𝓮̂̀𝓶 𝓱𝓪̣𝓷𝓱 𝓹𝓱𝓾́𝓬; Xuân đến rồi là lúc 𝓽𝓻𝓸̣𝓷 𝓷𝓲𝓮̂̀𝓶 𝓿𝓾𝓲.

Đầu xuân năm mới chúc 𝗯𝐢̀𝗻𝗵 𝗮𝗻; Chúc luôn tuổi trẻ chúc 𝗮𝗻 𝗸𝗵𝗮𝗻𝗴; Chúc sang năm mới 𝗻𝗵𝗶𝐞̂̀𝘂 𝘁𝐚̀𝗶 𝗹𝐨̣̂𝗰; Công thành danh toại chúc 𝘃𝗶𝗻𝗵 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗴.

Xuân này 𝙝𝒐̛𝙣 𝙝𝒂̆̉𝙣 𝙢𝒂̂́𝙮 𝙭𝙪𝒂̂𝙣 𝙦𝙪𝙖; Phúc lộc đưa nhau đ𝒆̂́𝙣 𝙩𝒖̛̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝒂̀; Vài lời 𝙘𝙪𝙣𝙜 𝙘𝙝𝒖́𝙘 𝙩𝒂̂𝙣 𝙣𝙞𝒆̂𝙣 𝙢𝒐̛́𝙞; Vạn sự an khang 𝙫𝒂̣𝙣 𝙨𝒖̛̣ 𝙡𝒂̀𝙣𝙝.

Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, Không chờ cũng đến! 💛💛💛

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>