Dành cho hay Giành cho, dành dụm hay giành dụm?

Đã bao giờ bạn thấy thắc mắc về những cụm từ như “Dành cho hay Giành cho, dành dụm hay giành dụm” chưa? Liệu rằng cụm từ nào mới đúng chính tả? Ý nghĩa của các cụ từ này là gì?

Dành dụm hay giành dụm, Dành cho hay Giành cho?

Có nhiều người hiện nay dùng từ không chính xác, điển hình có thể nhắc đến là cụm từ “ Dành cho – Giành cho” và “ Dành dụm – Giành dụm”. Giữa những cụm từ này cụm nào mới đúng chính tả? Cụm nào mới chuẩn xác? Theo đúng ngữ nghĩa của tiếng việt cụm từ “Dành cho” và “Dành dụm” là chuẩn xác nhất.

Tại sao lại là “Dành dụm” và “Dành cho”?

Để mọi có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn tại sao hai cụm từ “Dành dụm” và “Dành cho” lại đúng chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa cụ thể dưới đây.

  • Dành dụm: đây là một cụm từ ám chỉ việc một người nào đó muốn để dành, hay tiết kiệm, cất giữ một thứ gì đó lâu dài. Có thể hiểu một cách nôm na đó là việc tích lũy cho bản thân sau này.
  • Dành cho: đây là cụm từ mang nghĩa bạn muốn dành tặng cho ai đó một thứ gì. Khái quát lại thì nó được hiểu rằng bạn có một đồ vật, hay những điều gì mà mục đích là cho người khác.

Tại sao lại không phải là “Giành dụm” và “Giành cho”? Giành ở trong hai cụm từ trên mang nghĩa là sự giành giật, muốn cướp một thứ gì từ người khác. Nó có nghĩa hoàn toàn trái ngược khi ta sử dụng “dành”.

Hy vọng rằng qua đây bạn sẽ có thể hiểu cách dùng cụm từ trên. Sau này khi sử dụng bạn hãy nhớ kỹ “dành dụm” và “dành cho” mới là chuẩn xác nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>